~ Shop ~

OLIVES: Zeytin ağacı yetiştirilmesi budama ve çeşitleri. Zeytinliklerin sürülmesi ve gübrelenmesi. Zeytinliklerde sinek ve güve kullanilan aletler. Zeytin toplama muhafaza ve Sofralik imali. Ticarette zeytincilik: Zeytinsilik Kanunu ve nizamnamesi.

160.00

[Olive Tree Cultivation, Pruning and Varieties. Ploughing and Fertilization of Olive Groves. Tools Used against Flies and Moths in Olive Groves.Olive Collection, Preservation and Production of Dishes, Olive Growing in Trade: Laws and Regulations on Olive Cultivation]

1 in stock